menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Een muziekband treedt op

Activiteit

GroenCafé: Praat mee over het groen in uw wijk

  • Datum:
  • Tijd: uur - uur
  • Locatie: Dommel

Hoe zorgen we dat Waalre de fijne groene woongemeente blijft die het nu is? Wat vindt u van ons groenbeleid? Kom hierover mee praten in Het Huis van Waalre. We gaan het hebben over thema’s als (zelf)beheer van het groen, ‘doen in het groen’ over recreëren in het groen, ‘divers en natuurlijk groen’ over het bevorderen van de biodiversiteit, ‘groen in een veranderend klimaat’ en ‘mooi groen Waalre’ over cultuurhistorische aspecten en uitstraling. Oftewel, wilt u een bijdrage leveren aan ons toekomstig groenbeleid?

Meld u zich dan nu aan via communicatie@waalre.nl.