menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Een muziekband treedt op

Activiteit

Seniorenraad Waalre: themamiddag ''Ouder worden met een glimlach"

  • Datum:
  • Tijd: uur - uur

De Seniorenraad Waalre organiseert op donderdag 1 november 2018 een themamiddag met als titel: “Ouder worden met een glimlach!”. De bijeenkomst wordt gehouden in het Huis van Waalre, begint om 14.00 uur en duurt uiterlijk tot 16.30 uur. Vanaf 13.30 uur worden deelnemers ontvangen met koffie/thee en een versnapering. De toegang is gratis.

De eerste spreker van deze middag is wethouder mevrouw L. Smit-Volkers. Zij beheert de portefeuille zorg en welzijn. Zij zal ingaan, en dat afwisselend vanuit haar persoonlijke visie maar ook vanuit het beleid dat zij voor ogen heeft als wethouder, op hoe het welzijn van senioren in de gemeente Waalre gestalte kan krijgen. Ook doet zij in belangrijke mate appel op participatie van senioren. Zij houdt ervan in gesprek te gaan “met de zaal.”

De tweede spreker is mevrouw T. Meeldijk van de GGD-Zuidoost Brabant. Zij staat aan de wieg van de notitie “Gezondheid verbindt in de gemeente Waalre” en zij kan ons klip en klaar duidelijk maken hoe het omdenken, van het blijven hangen in problemen naar het denken in mogelijkheden, senioren een voor het welzijn noodzakelijk perspectief kan geven.

Het derde deel van de middag wordt wat ludiek ingevuld met medewerking van stagiaires van Summa.

Als dagvoorzitter/gespreksleider treedt op mevrouw Pythia Winia. Zij is geen onbekende in de ouderenzorg en onderscheidt zich door haar gedrevenheid, inspiratie en veelzijdigheid.