menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Een muziekband treedt op

Activiteit

Hoe kijkt autisme

  • Datum:
  • Tijd: uur - uur
  • Locatie: Bibliotheek

Met het project Hoe Kijkt Autisme wil Ivo Ketelaar laten zien hoe iemand met autisme naar de alledaagse werkelijkheid kijkt en welke emoties beelden bij mensen met autisme kunnen oproepen. Dat wordt gedaan aan de hand van fotobeelden en bij de beelden behorende korte teksten.

Het geheel geeft mensen zonder autisme een idee hoe een autist het betreffende beeld kan beleven.

Ivo Ketelaar:

'Mijn project Hoe Kijkt Autisme gaat om het tonen van beleving en emoties van mensen met autisme. Emoties waarvan wordt gezegd dat autisten die niet hebben. Die emoties zijn er wel degelijk, maar vaak zijn ze onzichtbaar voor de buitenwereld. Ik ga die emoties tonen in Hoe Kijkt Autisme. Hiermee probeer ik mensen met en zonder autisme dichter bij elkaar te brengen. Het is mijn bedoeling kennis over en begrip voor autisme op een persoonlijke manier te vergroten.'

Tijdens de lezing Hoe kijkt Autisme bespreekt Ivo aan de hand van 22 fotobeelden de wereld zoals een autist het kan ervaren. Ivo heeft het talent over zijn autisme te kunnen praten.

Prijsinformatie

​Bibliotheekleden € 7,50, niet-leden € 9,-. De prijs is inclusief één consumptie. Neem het ticket geprint mee om gebruik te kunnen maken van de consumptie. Tickets zijn te bestellen via de website van Bibliotheek Eindhoven.