menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Een muziekband treedt op

Activiteit

Webinar Erna Charbon: Vrouwen in Kunst

  • Datum:
  • Tijd: uur - uur
  • Locatie: Online

Het aantal vrouwelijke kunstenaars in de kunstgeschiedenis is veel groter dan men ons tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw wilde doen geloven. Het kunsthistorische verloop van de geschiedenis is sindsdien dankzij de inspanningen van feministische kunsthistorici op waardevolle wijze gecorrigeerd. Want ja, vrouwen die kunst maken hebben wel degelijk bestaan. Sommigen waren zelfs heel succesvol in hun tijd, ondanks het feit dat vrouwen het in de maatschappij en in de kunstwereld veel moeilijker hadden en nauwelijks kansen kregen om kunst te maken en te tonen.

In de geschiedschrijving zijn deze kunstenaressen veelal uit de door mannen gedomineerde en geschreven canon verdwenen, ze zijn uit ons collectieve geheugen gewist en vergeten. In deze lezing verdiepen we ons in de levens van een aantal van deze 'vergeten' kunstenaars (Gentileschi, Leyster, Morisot), maar we maken ook kennis met moderne vrouwelijke kunstenaars die hun plek in de canon van de kunstgeschiedenis veroverd hebben (Louise Bourgeois, Marina Abramovic en anderen). En genieten van hun kunst!

Erna Charbon-van Heck

Erna Charbon-van Heck is al heel wat jaren bezig met kunst. Als kunsthistorica/docent unstgeschiedenis is zij gespecialiseerd in het ontwikkelen en geven van cursussen, lezingen, museumexcursies en rondleidingen. Tijdens haar studie in Utrecht specialiseerde zij zich in de Symboliek van de 17e eeuw, maar in de loop der jaren heeft zij zich tevens verdiept in diverse andere kunsthistorische periodes en onderwerpen. Sinds 2003 werkt zij in het Van Abbemuseum als rondleidster/cicerone.

Praktische informatie

Tickets kosten voor bibliotheekleden € 6,00 en voor niet-leden € 7,50. Ze zijn te koop via de site van Bibliotheek Eindhoven.