menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Een muziekband treedt op

Activiteit

De adel in Noord-Brabant 1814-1918

  • Datum:
  • Tijd: uur - uur
  • Locatie: Dommelzaal

Klaasje Douma is werkzaam geweest in de administratieve en automatiseringssector. Daarnaast heeft ze in haar vrije tijd Cultuurwetenschappen gestudeerd aan de Open Universiteit. Deze studie heeft ze afgesloten met een scriptie over de bewoners van het kasteel in haar woonplaats Heeze. Daarna startte ze met een promotieonderzoek aan de Tilburg University en promoveerde in december 2015 op een proefschrift over de adel in Noord-Brabant in de periode 1814-1918.

Lezing

De lezing bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de achtergrond waartegen en de context waarin de adel in Noord-Brabant tot stand kwam. Dit deel start met een inleiding over de koninkrijksadel, waarin wordt ingegaan op de volgende vragen: Waarom? Hoe? Wat? en Einde? Het tweede deel van de lezing gaat over het leven van de adel. We kunnen dan denken aan de rol die het huwelijk en de daaruit resulterende huwelijksnetwerken daarin speelden of de omgang met elkaar in verenigingen en sociëteiten.