menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Activiteit

Groen Café wandelexcursie: Schotse Hooglanders als natuurbeheerders

  • Datum:
  • Tijd: uur - uur
  • Locatie: Bibliotheek

Tijdens dit tweede Groen Café in Waalre is er aandacht voor duurzaam natuurbeheer door grote grazers en dan in het bijzonder door Schotse Hooglanders. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Meld je via onderstaande knop aan.

Natuurbeheer met minimaal menselijk ingrijpen

Grote grazers zoals runderen, paarden en wisenten die onze natuur beheren komt steeds vaker voor. Ook hier in Waalre gebeurt dat op 2 plaatsen.

Henk Greijmans uit Waalre is natuurgids van het IVN Valkenswaard-Waalre. Hij gaat met u op wandelexcursie door natuurgebied De Meeris. Dit natuurgebied bestaat uit een mooi landschap met bloeiende inheemse planten, zingende vogels, vleermuizen en prachtige schotse hooglanders.

Tijdens de wandeling geeft hij uitleg over natuurbeheer. Natuurbeheer betekent in dit geval dat wij mensen het liefst zo weinig mogelijk ingrijpen en de natuurontwikkeling aan de Schotse Hooglanders en andere dieren en planten overlaten.

De thema’s tijdens deze wandeling

Henk legt de uitgangspunten van natuurbeheer door grote grazers uit aan de hand van de in Waalre grazende Schotse Hooglanders. Zo komen de onderwerpen aan bod die onlosmakelijk met elkaar samenhangen:

  • Waarom Schotse Hooglanders?
  • Wat is een gezonde bodem? Wat doen we en wat juist niet om het bodemleven zo optimaal mogelijk te maken/houden?
  • De waarde van natuur. Inheemse waardbomen die kunnen zorgen voor een grotere biodiversiteit voor wat betreft bodemleven, insecten, reptielen, vogels en zoogdieren. In Waalre onder meer ook vleermuizen en de wolf.
  • Wat heeft dat te maken met onze gezondheid.

Tijdens de wandeling kunt u tussen de uitleg door heerlijk genieten van de natuur of rustig netwerken met je mede-wandelaars en inspiratie uitwisselen.

Wat is het Groen Café?

Het Groen Café is een samenwerking tussen diverse partijen. In Eindhoven zijn dit: Trefpunt Groen Eindhoven, de Bibliotheek Eindhoven, IVN Veldhoven, Eindhoven Vessem, Art en Tech society Eindhoven en Groendomein het Wasven. In Waalre zijn dit: de Bibliotheek Waalre, IVN Valkenswaard-Waalre en een aantal betrokken inwoners.

Door het structureel organiseren van Groen Cafés willen deze partijen een stevig podium creëren waar in brede zin aandacht wordt besteed aan thema’s als groen, duurzaamheid en natuur in relatie tot de ontwikkeling van regio Eindhoven. De regio staat immers voor een aantal belangrijke uitdagingen in het kader van onder andere verdichting, kwaliteit van de openbare ruimte, mobiliteit en klimaatadaptatie. Stuk voor stuk onderwerpen die een sterke relatie hebben met groen en/of duurzaamheid, en die uitdagen tot dialoog en discussie. In elk Groen Café is er gelegenheid om te luisteren naar inspirerende sprekers en tijdens een dialoog in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. We sluiten af met een netwerkborrel of netwerkwandeling waar we kunnen ontmoeten, napraten en inspireren. Welkom!

Aanmelden

Reserveer je ticket via de website van Bibliotheek Eindhoven.