BELANGRIJKE MEDEDELING:

De Bibliotheek Waalre is weer geopend voor zelfservice. Kijk voor actuele openingstijden bij het Grand Café. De vrijwilligers zijn aanwezig op maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Om te zorgen dat het verblijf in de bibliotheek voor iedereen prettig en veilig verloopt hebben we enkele belangrijke regels. Lees deze goed door voordat je naar de bibliotheek komt.
menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Corona

Belangrijke regels

De meest actuele corona maatregelen in het Huis van Waalre lees je op de website van Bibliotheek Eindhoven.

Ventilatie in het Huis van Waalre

De ventilatie in het Huis van Waalre voldoet aan de bouwbesluiteisen. Er wordt continue verse lucht naar binnen geblazen. De lucht binnen wordt mechanisch afgezogen en komt in de luchtbehandelingskast NIET in aanraking met de verse toevoer van lucht.

Bij het ontwerp van een nieuwbouw pand, wordt berekend hoeveel lucht qua aan- en afvoer dient te worden gerealiseerd bij maximale bezetting van het gehele pand (dus nog voordat corona überhaupt in beeld was). Bij de oplevering van het gemeentehuis is er fysiek gemeten bij de luchtroosters hoeveel lucht er toegevoerd en afgezogen wordt. Dit wordt vergeleken met de berekende hoeveelheid. Dit meetrapport is onderdeel van de opleveringsstukken, dus niet alleen een theorieverhaal.

Uit dit rapport blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde eis die het bouwbesluit stelt (voorgeschreven hoeveelheden). De adviezen die het RIVM voorstelt op het gebied van ventilatie zijn niet anders dan in het bouwbesluit.

Instructies voor leveranciers

Op deze pagina hebben we instructies opgesteld voor leveranciers die een bezoek brengen aan het Huis van Waalre.