menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Nieuws

Ruimte maken voor bomen in de bossen rondom de Hutdijk

Geplaatst op maandag 6 augustus 2018

In het najaar wordt er gestart met werkzaamheden in de bossen rondom de Hutdijk. Het gaat dan om het maken van ruimte in de bossen om inheemse (oorspronkelijke) bomen beter te laten groeien. Het creëren van ruimte gebeurt door bomen te verwijderen zodat andere bomen meer ruimte krijgen. Dit wordt ook wel dunning of houtoogst genoemd.

Bomen groeien beter als zij meer ruimte krijgen

De bomen die blijven staan, zijn al uitgezocht en de bomen die verwijderd worden zijn inmiddels gemarkeerd met oranje verf. Als een boom meer ruimte krijgt, gaat deze beter groeien en wordt dikker, stabieler en vitaler. Ook worden in verschillende bosvakken open plekken gemaakt. In deze open plekken is ruimte voor een nieuwe generatie bos. Door deze aanpak verandert het bos langzaam maar zeker richting een bos met meer variatie in boomsoorten, leeftijden, diameters en hoogtes.

Meer variatie in het bos is aantrekkelijker voor bezoeker

Een positief effect is dat de huidige samenstellingen in de bossen, die vandaag de dag veelal alleen uit een boomlaag bestaan, plaats maken voor kruiden, struiken, jonge - en oudere bomen. Er wordt gestreefd naar een bosverjonging van zowel inheemse loof- als naaldsoorten. Hierdoor ontstaan afwisselingen in hoog en laag, dichte en meer open gebieden waardoor het leefgebied aantrekkelijker wordt voor een verscheidenheid aan planten en dieren. Deze maatregelen hebben als doel de rijkdom aan soorten van het gebied te verhogen en meer variatie in het bos te creëren. Ook wordt het gebied aantrekkelijker voor de bezoeker; de belevingswaarde van de natuur wordt sterk vergroot.

Werk in uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. De gezaagde stukken worden vervolgens verzameld en naast de grotere paden opgestapeld. Daarvandaan gaan de stammen naar de houtverwerkende industrie. De takken van de gevelde bomen blijven achter in het bos. In dit (dode)hout leven talrijke soorten schimmels (paddenstoelen), bacteriën en insecten. Zij maken van het dode hout een voedselrijke humuslaag. Daarnaast is het een schuilmogelijkheid voor dieren. Over een jaar zie je er weinig meer van. Het dode hout wordt bewust achtergelaten in de bossen, omdat het een onmisbare rol speelt in het ecosysteem. Bij de uitvoering van de bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Deze gedragscode schrijft voor dat flora en fauna wordt ontzien, zoals roofvogelnesten, spechten(nest), mierennesten, holen en zeldzame planten. De werkzaamheden starten medio september. Naar verwachting zijn de zaag- en uitrijdwerkzaamheden in het najaar afgerond.

Meer nieuws