menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Nieuws

Team Waalre snoeit de bomen

Geplaatst op maandag 6 augustus 2018

Team Waalre gaat in de week van 13 augustus aanstaande aan de slag met het snoeien van de grotere bomen. Het snoeien wordt uitgevoerd op basis van het bomenbeheer en snoeiprogramma van de gemeente Waalre. De selectie van de te snoeien bomen is gebaseerd op de steeds terugkerende snoeifrequentie van 5 tot 6 jaar en de groeikracht van de bomen. In de meeste straten worden niet alle bomen gesnoeid om op deze manier een groen uiterlijk van de straat te handhaven. De manier van snoeien is afhankelijk van de boomsoort, de standplaats, de vorm van de boom en de leeftijd van de boom.

De bomen worden gesnoeid met behulp van een hoogwerker door gespecialiseerde boomverzorgers. Het vrijkomende hout wordt opgeruimd door Ergon. Waardevolle broed en verblijfplaatsen van vogels en andere fauna beschermen wij tijdens het snoeien. We slaan deze bomen over en komen een andere keer daarvoor terug.

Kleinere bomen en bolbomen worden door Ergon gesnoeid. 

Periode

Wijk voor wijk gaan we te werk. Als eerste snoeien we in de wijk Aalst-Ekenrooi, vervolgens Aalst, daarna Aalst-Voldijn en dan Waalre-Dorp. De snoeiwerkzaamheden duren tot half – eind september, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Auto’s

Als er bomen bij zijn in de straat waar we moeilijk bij kunnen komen vanwege onder andere geparkeerde auto’s doen we een paar dagen vooraf een briefje in de bus met het verzoek om de auto aan de kant te zetten. Dit voorkomt schade.

Wij proberen eventuele overlast door de werkzaamheden tot een minimum te beperken en vragen uw begrip als u toch hinder ondervindt.

Mocht u vragen hebben, bel of mail ons gerust; 013-5159427 of info@teamwaalre.nl.

Meer nieuws