menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Nieuws

BuurtWhatsApp: effectief middel voor een veilige buurt

Geplaatst op maandag 5 november 2018

Overal in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Ook in Waalre houden buurtbewoners via de BuurtWhatsApp een oogje in het zeil en worden verdachte situaties gesignaleerd. Het verhoogt de alertheid in buurten. Zeker tijdens de donkere dagen een belangrijk hulpmiddel. Mede dankzij de inzet van deze Whatsapp-groepen daalt het aantal woninginbraken in Waalre al jaren. Nog geen lid? Meld je aan of start een groep!

Preventieve werking

Het actief betrekken van bewoners bij inbraakpreventie door het starten van WhatsApp-groepen gericht op informatie-uitwisseling tussen politie, gemeente en bewoners verlaagt het aantal woninginbraken sterk. Het gaat om een daling van het aantal inbraken per duizend inwoners van circa 40%. De daling is langdurig.

Bovendien verplaatsen de woninginbraken zich niet naar aangrenzend naastgelegen buurten die op een bepaald moment nog geen WhatsApp-groepen hebben. Dit blijkt uit dit onderzoek in Tilburg. Ook in Waalre is de laatste jaren een daling zichtbaar. Uit een uitvraag onder ons inwonerspanel blijkt dat van de 757 leden, 367 mensen lid zijn van een buurtwhatsappgroep. Inmiddels zijn bij de gemeente al 37 BuurtWhatsApps bekend. Maar zoals u kunt zien op de overzichtskaart BuurtWhatsApp groepen Waalre (PDF, 2.9 MB) hebben nog niet alle straten en buurten een BuurtWhatsAppgroep. Daar willen we met uw hulp verandering in brengen! 

WhatsApp-groepen

Per wijk, buurt of straat kan een WhatsApp-groep actief zijn. De beheerder van een WhatsApp-groep kan de groep ter kennisgeving melden bij de gemeente. Voor Waalre en Aalst is een overkoepelende groep actief met alle beheerders en de wijkagenten. Zo kunnen beheerders elkaar informeren over verdachte situaties. Meld verdachte situaties eerst via telefoonnummer 112 of 0900-8844 en deel het daarna in de WhatsApp-Groep.

Hoe kunt u meedoen?

Het enige wat u hoeft te doen is aanmelden bij een bestaande groep of zelf een groep starten. Een voorwaarde is wel dat u een mobiele telefoon met WhatsApp in uw bezit hebt. Wanneer een WhatsApp groep in uw buurt actief is kunt u na contact met de beheerder van de groep worden toegevoegd aan een bestaande groep. Mocht er nog geen WhatsApp-groep in uw buurt actief zijn, dan kunt u zelf een nieuwe groep met uw buurtgenoten starten. Vervolgens ontvangt u berichten van uw eigen buurtbewoners als ze iets niet vertrouwen of informeert u anderen door een bericht te plaatsen. Behalve de WhatsApp-groep blijft u natuurlijk ook de politie informeren als u een verdachte situatie opmerkt.

Meer informatie

Bent u beheerder van een BuurtWhatsApp en staat deze nog niet op bijgevoegde plattegrond? Meld deze aan bij de gemeente via veilig@waalre.nl. Kijk voor tips, spelregels en meer informatie op www.waalre.nl/buurtwhatsapp. Heeft u vragen of wilt u uw BuurtWhatsApp melden bij de gemeente? Stuur dan een email naar veilig@waalre.nl.

Meer nieuws