menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Nieuws

Omwonenden in gesprek over gebiedsontwikkeling Trolliuslaan e.o.

Geplaatst op maandag 3 december 2018

Op dinsdagavond 27 november jongstleden kwamen ruim 20 omwonenden bijeen in ‘t Hazzo om te praten over de gebiedsontwikkeling Trolliuslaan en omgeving. De gemeente Waalre en Woonbedrijf hebben namelijk plannen om het gebied, na sloop van het gemeenschapshuis, een kwaliteitsimpuls te geven.

Na het welkomstwoord door wethouder Arno Uijlenhoet ging de groep omwonenden uiteen om aan drie tafels door te praten over diverse onderwerpen, te weten:

  1. de ombouw van ’t Hazzo
  2. de inrichting van de openbare ruimte
  3. de plannen voor sociale woningbouw

Geanimeerde discussie

Tijdens de avond was ook een aantal raadsleden als toehoorder aanwezig. Zij wilden graag weten met wat voor opmerkingen, aandachtspunten en vragen de omwonenden kwamen. Voorafgaand aan de tafelgesprekken brachten de projectleiders van de gemeente en Woonbedrijf de aanwezigen op de hoogte van de laatste stand van zaken per thema. Aan de tafels ontstond vervolgens een geanimeerde discussie waarbij onder meer de verschillende belangen van mensen naar voren kwamen. Thema’s als de plek van de nieuwe ingang van ’t Hazzo, logistiek, verkeer, veiligheid, het creëren van een parkachtige omgeving, de positionering en vormgeving van de sociale woningbouw en meer kwamen aan bod.

Met opbrengst aan de slag

Wethouder Uijlenhoet kijkt terug op een positieve avond: “We hebben veel input op kunnen halen waar we mee aan de slag kunnen.” De gemeente Waalre en Woonbedrijf gaan de komende tijd met de opbrengst verder. In 2019 worden de plannen opnieuw aan de omwonenden en ook de gebruikers van ’t Hazzo voorgelegd. Uiteindelijk gaat de gemeenteraad in 2019 de belangen van alle betrokkenen afwegen en een besluit nemen over de plannen.

Meer nieuws