menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Nieuws

Prioriteitenonderzoek Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Geplaatst op dinsdag 4 december 2018

De gemeente Waalre gaat aan de slag met het beleid 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving'. Dit beleid zal straks voor de duur van vier jaar (2019-2023) van toepassing zijn. De gemeente streeft naar een samenhangende en integrale aanpak die geldt voor alle beleidsvelden van de fysieke leefomgeving zoals milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, APV en bijzondere wetten. Om voor de komende vier jaar de juiste prioriteiten te stellen hoort de gemeente Waalre graag wat u als inwoner belangrijk vindt. Ergert u zich bijvoorbeeld aan zwerfvuil, foutparkeren, (het niet opruimen van) hondenpoep of geluidsoverlast van bedrijven? Of heeft u suggesties ter verbetering van het aanvragen van een vergunning? Laat het ons weten.

Vul de enquête in

Laat ons weten welke thema's volgens u prioriteit verdienen. Vul de enquête in. Het invullen kan tot en met 15 december 2018 en neemt enkele minuten in beslag. Uw deelname is anoniem.

Resultaten

De uitkomsten van dit onderzoek helpen de gemeente met het stellen van prioriteiten op het gebied van Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving. Resultaten worden meegenomen in de nieuwe beleidsnota voor 2019-2023. Na vaststelling van de beleidsnota zal deze worden gepubliceerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek? Neem dan contact op met het Gemeente Contact Centrum via 040 – 2282 500 en vraag naar Tamer Sayilgan.

Meer nieuws