menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Nieuws

Gemeentelijke belastingen

Geplaatst op dinsdag 26 februari 2019

Onlangs heeft u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen over de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) van uw pand. Deze WOZ-waarde is de basis voor de berekening van de hoogte van de OZB (onroerendezaakbelasting) en diverse andere belastingen. Check hiervoor ook uw berichtenbox op mijnoverheid.nl.

Informeel bezwaar

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast van uw onroerende zaak. Als u de waarde te hoog vindt, vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen. De medewerker WOZ/belastingen noteert uw vraag en legt deze voor aan de taxateur. Binnen de bezwaartermijn van 6 weken neemt de taxateur contact met u op. Als blijkt dat wij uw WOZ-waarde te hoog vaststelden, dan passen we deze graag voor u aan.

Formeel bezwaar

Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om een formeel WOZ-bezwaar in te dienen. Het bezwaar moet uiterlijk op 11 april 2019 bij de gemeente binnen zijn. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden al snel enkele maanden tijd. Als u in afwachting bent van een reactie op uw informele bezwaar, kan de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar in overleg worden verlengd.

Zelf uw bezwaar indienen

U kunt een bezwaarschrift gemakkelijk zelf opstellen. Vermeld daarin:

  • uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer tijdens kantooruren)
  • de redenen waarom u bezwaar maakt (licht uw bezwaren toe)
  • het aanslagnummer en beschikkingsnummer van de aanslag gemeentelijke belastingen
  • uw handtekening

Wilt u zelf een inpandige opname door een taxateur? Geef dit aan in uw bezwaarschrift. Wilt u uw bezwaren mondeling toelichten voordat de gemeente een uitspraak doet op uw bezwaarschrift? Geef dit aan in uw bezwaarschrift, dan nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek.

Objectieve beoordeling van uw bezwaar

Een deskundige, WOZ-gecertificeerde taxateur bekijkt en beoordeelt uw bezwaar nauwkeurig. Mogelijk wil die taxateur uw pand ook van binnen zien. Dit is onder meer afhankelijk van de inhoud van uw bezwaarschrift. De taxateur geeft vervolgens een goed onderbouwd waarde-advies aan de gemeente. Dit is geen taxatierapport.

U kunt voor vragen tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met Team belastingen via telefoonnummer 040-2282500

Meer nieuws