menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Nieuws

Dinsdag 16 april - informatiebijeenkomst Nieuwe N69

Geplaatst op vrijdag 5 april 2019

Op 16 april organiseren provincie Noord-Brabant en aannemer Boskalis Nederland een informatiebijeenkomst over de Nieuwe N69. Op deze avond stellen beide teams zich graag aan u voor en nemen zij u op hoofdlijnen mee in haar aanbieding, werkwijze en planning voor de aanleg van de nieuwe weg.

De aannemer werkt op dit moment het ontwerp verder uit en is reeds gestart met de voorbereiding van de uitvoerende werkzaamheden. Dit jaar worden onderzoeken gedaan naar onder andere niet-gesprongen explosieven, archeologie en de draagkracht van de grond, zodat eind dit jaar de aanleg kan starten.

Praktische informatie

U bent van harte welkom op deze inloopavond van provincie en Boskalis, waar ook Waterschap De Dommel en de gemeente Valkenswaard, Bergeijk en Veldhoven aanwezig zijn.

  • Wanneer: dinsdag 16 april
  • Hoe laat: van 17.00 tot 21.00 uur (Boskalis en provincie verzorgen ieder half uur een volledige toelichting)
  • Waar: in het informatiecentrum Grenscorridor N69, Braambos 5 te Westerhoven

Overzicht van bijeenkomsten 2019

Naast deze informatieavond organiseren provincie en Boskalis dit jaar nog onderstaande bijeenkomsten. U wordt hier via diverse communicatiekanalen tijdig op geattendeerd.

Vóór de zomer

  • Informatiebijeenkomst Groot Onderhoud zuidelijk deel N69:
    • Toelichting op de werkzaamheden, planning en wat de uitvoering voor u betekent

September

  • Informatiebijeenkomst Nieuwe N69:
    • Wanneer het ontwerp verder uitgewerkt is, volgen in de verschillende gemeenten bijeenkomsten met meer informatie over het ontwerp, de keuzes die daarin gemaakt zijn en welke zaken nog nader uitgewerkt worden. U hoort dan ook meer over de aanpak van de uitvoering die eind 2019 start en wat dat voor u betekent

Meer nieuws