menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Activiteit

Waalres erfgoed: Maarten van Rossems’ plundertochten op het Brabantse platteland

  • Datum:
  • Tijd: uur - uur
  • Locatie: Bibliotheek

In de 16e eeuw hield de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem geducht huis in Eindhoven en Waalre. Wat dreef hem? En hoe gingen de inwoners om met dit oorlogsgeweld? Historicus Sander Wassing gaat tijdens zijn lezing dieper in op deze roerige periode.

“Blaken en branden is het sieraad van de oorlog”. De lijfspreuk van de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem (ca. 1498-1555) werd door hem en zijn soldaten omgezet in meedogenloze daden.

Bij het Brabantse platteland denken we vandaag de dag vooral aan idylle, gemeenschapszin en fraaie landschappen. Hoe anders was dat in de zestiende eeuw! Brabant vormde toen regelmatig het toneel van guerrilla overvallen door Gelderse krijgsbenden. Kerkklokken, boden en rookkolommen aan de horizon waarschuwden dorpsbewoners dat de ‘gelderaers’ in aantocht waren.

Landsheer Karel V (1500-1558) koesterde de ambitie om alle Nederlandse gewesten aan zijn gezag te onderwerpen. Dat betekende dat hij ook het hertogdom Gelre bij zijn gebieden wilde voegen; een ambitie waar de Gelderse hertogen zich uiteraard fel tegen verzetten. De gewone man kreeg de rekening gepresenteerd van het conflict dat tot 1543 steeds hoger opliep.

In 1543 werd Eindhoven stormenderhand ingenomen en verwoest op ‘…ses cleyne huyskens nae’. Wie was Maarten van Rossem en wat dreef hem? Hoe trof zijn harde hand het Brabantse platteland en Waalre in het bijzonder? Hoe gingen inwoners om met dit oorlogsgeweld? Deze en andere vragen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld.

Waalres Erfgoed en de Bibliotheek Waalre

Waalres Erfgoed en de Bibliotheek Waalre organiseren samen twee keer per jaar een lezing over een onderwerp op regionaal heem- of geschiedkundig terrein, waarvoor ze vakbekwame sprekers uitnodigen.

Voor donateurs van Waalres Erfgoed zijn deze lezingen gratis. Meld je wel aan via info@waalreserfgoed.nl.

NB: Donateur worden van Waalres Erfgoed kan. De minimale bijdrage van een donateur bedraagt €12,50 per jaar. Donateurs ontvangen gratis vier maal per jaar de nieuwsbrief Spinning Houwe, alsmede een uitnodiging voor lezingen die Waalres Erfgoed in samenwerking met de Bibliotheek Waalre in het voor- en najaar organiseert. Kijk voor meer informatie op de website Waalres Erfgoed.

Entree is inclusief een kopje koffie/thee.

Tickets

Tickets zijn te koop via de website van Bibliotheek Eindhoven.