BELANGRIJKE MEDEDELING:

De Bibliotheek Waalre is weer geopend voor zelfservice. Kijk voor actuele openingstijden bij het Grand Café. De vrijwilligers zijn aanwezig op maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Om te zorgen dat het verblijf in de bibliotheek voor iedereen prettig en veilig verloopt hebben we enkele belangrijke regels. Lees deze goed door voordat je naar de bibliotheek komt.
menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Klachtenprocedure

De Stichting Het Huis van Waalre probeert haar klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen graag van u hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Heeft u een klacht? Dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure.

Als u een klacht heeft...

  1. Klachten over de toepassing van de wet en de huisregels dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het stichtingsbestuur
  2. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht
  3. Een ieder kan klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente Waalre of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Wilt u een terugkoppeling op uw klacht ontvangen, vul dan uw e-mailadres of telefoonnummer in.

Klacht melden