Beste bezoeker,

We missen jullie. We zullen nog even vol moeten houden, maar we kunnen niet wachten om elkaar weer te ontmoeten in Het Huis van Waalre!

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is de bibliotheek beperkt open. Let op: het is alleen mogelijk om vooraf gereserveerde boeken af te halen.

De gemeentebalie is ook open op beperkte tijden en alleen via afspraak te bezoeken. Voor de rest is het Huis van Waalre helaas volledig gesloten.
menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Klachtenprocedure

De Stichting Het Huis van Waalre probeert haar klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen graag van u hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Heeft u een klacht? Dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure.

Als u een klacht heeft...

  1. Klachten over de toepassing van de wet en de huisregels dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het stichtingsbestuur
  2. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht
  3. Een ieder kan klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente Waalre of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Wilt u een terugkoppeling op uw klacht ontvangen, vul dan uw e-mailadres of telefoonnummer in.

Klacht melden