Open huis
1 september 2024

Lees meer

menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Activiteit

De (on)mogelijkheden voor onze energievoorziening in 2050

  • Datum:
  • Tijd: uur - uur
  • Locatie: Agnus Dei-kerk

De energietransitie zal ons allemaal gaan raken. We moeten van het aardgas af. Wat zijn de doelen van het klimaatakkoord voor 2050? Voor welke strategie is gekozen? Wie heeft de leiding over deze transitie? Welke tegengeluiden zijn er? Deze middag krijg je een beter beeld van het complexe thema ‘energietransitie’. Luister naar een kritisch en respectvol dialoog, en neem actief deel aan het gesprek.

Programma

  • David Smeulders, hoogleraar Energietechnologie in Eindhoven, legt als inleiding in het kort uit waarom de energietransitie belangrijk is.
  • De hoofdspreker is auteur en wetenschapper Metske Steensma. Hij behandelt de vraag: Zijn we in het jaar 2050 klaar voor een energievoorziening vrijwel zonder fossiele brandstoffen? Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de schaalgrootte van het probleem, de klimaatakkoorden en effectieve technieken om energie te winnen in Nederland. Metske Steensma schreef over dit onderwerp het boek Meer dan elektriciteit en waterstof - Onze energievoorziening in 2050.
  • Dialoog met panel en bezoekers. In het panel zit in ieder geval Maarten van Andel, consultant duurzame energieopwekking. De namen van de overige panelleden maken we later bekend. De panelleden gaan onder leiding van een gespreksleider met elkaar én met de bezoekers in een respectvol en kritisch dialoog. Er is ruimte voor verschillende visies, inzichten en belangen.

Klimaatneutraal in 2050

Misschien staan we wel voor de grootste opgave waar de wereld ooit voor heeft gestaan. De energietransitie is de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele energiebronnen (kolen, olie en gas) naar een energiesysteem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen (zon, wind en water). Doel is opwarming van de aarde terugdringen door het verminderen van de uitstoot van met name CO2, maar ook andere broeikasgassen (methaan, lachgas en waterdamp).

Wat betekent dit voor jou? Is het niet veel eenvoudiger als we met zijn allen minder zouden consumeren? Moet je nu wel of niet die zonnepanelen aanschaffen? Welke subsidies zijn er? Hoe isoleer je je huis optimaal? Hoe zit het met die hybride warmtepompen? Waarom hoor ik nooit iets over zonnecollectoren? Ik hoor zoveel verschillende geluiden, naar wie moet ik nu luisteren?

Praktische informatie

De zaal is om 14.30 uur open. Na afloop is er de gelegenheid om te blijven voor een drankje.

Reserveer je ticket via de website van Bibliotheek Eindhoven.