menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Activiteit

Webinar Erna Charbon: Futurisme

  • Datum:
  • Tijd: uur - uur
  • Locatie: Livestream

Op 20 februari 1909 luidde de Italiaanse dichter Filippo Tommaso Marinetti met zijn futuristisch manifest in de Franse krant Le Figaro een nieuw artistiek tijdperk in. In het manifest bezong hij snelheid en energie, toekomst en agressiviteit en wees hij het verleden resoluut af. Musea, academies, bibliotheken moesten worden vernietigd, volgens Marinetti was een ronkende auto mooier dan de Nike van Samothrake, een beroemd beeld uit het Louvre.

Lang leve de toekomst waarin technologische verworvenheden en het leven in de moderne metropool werden verheerlijkt..

Deze energieke uitgangspunten spraken veel jonge kunstenaars en intellectuelen aan, waardoor hij al snel een groep jonge futuristen om zich heen verzamelde. Het werk van de futuristen werd sterk beïnvloed door de opkomst van de fotografie, dat als medium steeds meer bereikbaar werd voor de gewone man. Door met de sluitertijd te spelen konden bewegingen op een foto worden vastgelegd. Futuristen van het eerste uur waren onder meer Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà en Gino Severini maar de stijl werd ook al snel buiten Italië populair.

Je maakt op een uitgebreide manier kennis met het Futurisme! Het uitgangspunt van deze lezing is de tentoonstelling vanaf 25 september in het Rijksmuseum Twente.

Erna Charbon-van Heck

Erna Charbon-van Heck is al heel wat jaren bezig met kunst. Als kunsthistorica/docent kunstgeschiedenis is zij gespecialiseerd in het ontwikkelen en geven van cursussen, lezingen, museumexcursies en rondleidingen. Tijdens haar studie in Utrecht specialiseerde zij zich in de Symboliek van de 17e eeuw, maar in de loop der jaren heeft zij zich tevens verdiept in diverse andere kunsthistorische periodes en onderwerpen. Sinds 2003 werkt zij in het Van Abbemuseum als rondleidster/cicerone.

Praktische informatie

Koop je livestream ticket op de website van Bibliotheek Eindhoven. Je ontvangt een paar uur voorafgaand aan de lezing de link. Je ontvangt de volgende dag ook een link om terug te kijken. De opname blijft twee weken beschikbaar.