menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Activiteit

Waalres erfgoed: Archeologie in Eindhoven

  • Datum:
  • Tijd: uur - uur
  • Locatie: Bibliotheek

Stadsarcheoloog Peter de Boer neemt je mee in wat er allemaal voorafgaat aan een archeologisch onderzoek. Daarbij deelt hij ook de resultaten van enkele van de leukste onderzoeken van de afgelopen jaren, zoals onderzoeken naar ondergrondse resten van militair erfgoed uit de middeleeuwen, de Tachtigjarige Oorlog, de Tweede Wereldoorlog en resten van een nederzetting uit het begin van onze jaartelling.

Waalres Erfgoed en de Bibliotheek Waalre

Waalres Erfgoed en de Bibliotheek Waalre organiseren samen twee keer per jaar een lezing over een onderwerp op regionaal heem- of geschiedkundig terrein, waarvoor ze vakbekwame sprekers uitnodigen.

Voor donateurs van Waalres Erfgoed zijn deze lezingen gratis. Meld je wel aan via info@waalreserfgoed.nl. Ben je geen donateur en wil je bij deze lezing aanwezig zijn, reserveer dan je ticket via de website van Bibliotheek Eindhoven.

Entree is inclusief een kopje koffie/thee.

NB: Donateur worden van Waalres Erfgoed kan. De minimale bijdrage van een donateur bedraagt €12,50 per jaar. Donateurs ontvangen gratis vier maal per jaar de nieuwsbrief Spinning Houwe, alsmede een uitnodiging voor lezingen die Waalres Erfgoed in samenwerking met de Bibliotheek Waalre in het voor- en najaar organiseert. Kijk voor meer informatie op de website Waalres Erfgoed.