menu

De plaats om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken

Activiteit

Waalres erfgoed: Volksverhalen uit Brabant

  • Datum:
  • Tijd: uur - uur
  • Locatie: Bibliotheek

In de lezing van Maria van Deutekom passeert een rijk scala aan volksverhalen, en natuurlijk komen ook die uit Waalre en omgeving voorbij!

Allereerst komt de vraag aan de orde wat precies onder een volksverhaal kan worden verstaan en hoe die zich onderscheiden van andere verhalen. Vervolgens gaan we in op wat er voor soorten volksverhalen bestaan. Waar gaan de verhalen over, wat voor kenmerken hebben ze en wat zijn de achtergronden van al die verhalen?

In de lezing gaat Van Deutekom ook uitgebreid in op volksverhalen uit de Kempen. Wie heeft er niet gehoord van de vele Brabantse verhalen over Kaboutermannetjes? En misschien ook wel over meer spannende onderwerpen als Heksen, Spoken of de ‘Gloeiige’? Of van die wonderlijke verhalen over een wit paard...

Maria van Deutekom

Maria van Deutekom is van huis uit docent Nederlands en Theater en was onder andere actief in het hoger beroepsonderwijs. Momenteel geeft ze literaire lezingen, organiseert schrijfcafé ’s, begeleidt literaire leesclubs, regisseert theatervoorstellingen en treedt op als verteller. Ze publiceerde in het tijdschrift ‘Van den Herd’ van Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ een reeks artikelen over verschillende erfgoedonderwerpen zoals: volksverhalen, hekserij, schuttersgilden en de Latijnse school.

Waalres Erfgoed en de Bibliotheek Waalre

Waalres Erfgoed en de Bibliotheek Waalre organiseren samen twee keer per jaar een lezing over een onderwerp op regionaal heem- of geschiedkundig terrein, waarvoor ze vakbekwame sprekers uitnodigen.

Voor donateurs van Waalres Erfgoed zijn deze lezingen gratis. Meld je wel aan via info@waalreserfgoed.nl. Ben je geen donateur en wil je bij deze lezing aanwezig zijn, reserveer dan je ticket via de website van Bibliotheek Eindhoven.

Entree is inclusief een kopje koffie/thee.

NB: Donateur worden van Waalres Erfgoed kan. De minimale bijdrage van een donateur bedraagt €12,50 per jaar. Donateurs ontvangen gratis vier maal per jaar de nieuwsbrief Spinning Houwe, alsmede een uitnodiging voor lezingen die Waalres Erfgoed in samenwerking met de Bibliotheek Waalre in het voor- en najaar organiseert. Kijk voor meer informatie op de website Waalres Erfgoed.